ติดต่อ : อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่:
ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1046 ถนนสนามบิน
ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
57000
ไทย

โทรศัพท์: 053-718008
แฟกซ์: 053-711349
เบอร์มือถือ: 086-4291794
http://veccr.ctc.ac.th