ติดต่อ : อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่:
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
670 ถนนธนาลัย
ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
57000
ไทย

โทรศัพท์: 053-713036
แฟกซ์: 053-711561
เบอร์มือถือ: 086-4291794
http://veccr.ctc.ac.th