โครงสร้างคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

Drictorctcforweb

ผอ.สมคิด จีนจรรยา
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

 

 

 

นายศรเพชร   บุญอิ่ม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เลขาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย