การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ถนนสนามบิน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ด่วนๆ